Cenník služieb

Všetky ceny sú zmluvné.

Pri dohode s klientom je možnosť tvorby ceny pevnou paušálnou mesačnou sumou, pri ktorej poskytujeme zľavu, ktorá sa odvíja od vzájomnej dohody.