Ponúkané služby

Naša komplexná ponuka služieb osloví každého, kto má záujem naplno sa venovať svojej činnosti a ekonomickú problematiku prenechá na nás odborníkov.

Účtovníctvo

 • podvojné účtovníctvo
 • jednoduché účtovníctvo
 • rekonštrukcia účtovníctva
 • mzdové účtovníctvo
 • daňová evidencia
 • evidencia majetku
 • knihy jázd

Dane

 • dane z príjmu
 • miestne dane
 • daň z pridanej hodnoty
 • spotrebné dane

Výkazníctvo

 • finančné výkazníctvo
 • intrastat
 • štatistické výkazy a hlásenia

Poradenstvo

 • služby daňového špecialistu
 • účtovné a ekonomické
 • trnasférové oceňovanie
 • vypracovanie interných smerníc
 • vypracovanie projektov k úverom

Kontrola

 • kontrola správnosti postupov účtovania
 • kontrola daňových priznaní
 • kontrola výkazov

Zakladanie a likvidácia obchodných spoločností

 • založíme, likvidujeme spoločnosť bez akýchkoľvek vašich starostí (na základe splnomocnenia)
 • zaregistrujeme, zrušíme registráciu spoločnosti na potrebných inštitúciách